2013 жылы 1 шілдеде «Шымкентмай» АҚ жылдық акция иелерінің Жалпы жиналысы өтті, онда келесі шешім қабылданды:
1. «Шымкентмай» АҚ жыл сайынғы акция иелері Жалпы жиналысының талқыланаты істер тізімін бекіту
2. Есеп жүргізуші комиссиясының сандық құрамын анықтау – 3 (үш) адам.
Есеп жүргізуші комиссиясының мүшелері болып - Усербаева Асель Ибраевна, Бейсен Ержан Зулхарнайулы, Назарова Дилбар Комеккызын тағайындау.
Есеп жүргізуші комиссия өкілеттіктер мерзімі – 2014 жылы Қоғамның Жалпы жиналысыда Есеп жүргізуші комиссиясының жаңа құрамын белгілегенше.
3. «Шымкентмай» АҚ 2012 жыл бойынша қаржылық есеп беруін бекіту.
4. Өткен қаржылық жылдың «Шымкентмай» АҚ бойынша таза табысты таратуының келесі тәртібін бекіту және «Шымкентмай» АҚ-ң жай акциясына есепке шаққанда жылдық дивиденд мөлшерін орнату:
1) Қоғамның жай акциясына шаққанда 2012 жылдың дивиденд мөлшері– 20,19 (жиырма теңге он тоғыз тиын) теңге (соның ішінде ҚР бекітілген тәртібіне сәйкес төленетін салық сомасы);
2) Қоғамның артықшылығы бар акциясына шаққанда2012 жылдың дивиденд мөлшері – 20,19 (жиырма теңге он тоғыз тиын) теңге (соның ішінде ҚР бекітілген тәртібіне сәйкес төленетін салық сомасы);
3) 2012 жылдың нәтижелері бойынша ҚЕХС-ке сәйкес дайындалған қаржылық есеп беруге сәйкес Қоғамның есепті қаржылық жыл бойынша таза табысының тарату тәртібі 326,789мың теңге мөлшерінде:
- дивидендтердің төленуіне – дивидендтер алуға құқы бар акция иелерінің тізімін бекіту күніне сәйкес айналымдағы сәйкесінше акциялардың мөлшері жай және артықшылығы бар акцияларына шаққандағы 2012 жылдың дивиденд мөлшерінінің қосындысына тең сомасы жатады;- қалған сомасын Қоғам иелігінде қалдыру керек.
4) дивидендтер алуға құқы бар акция иелерінің тізімін бекіту күні мен уақыты – дивидендтер төлемінің төлеу күнінен бұрынғы күніне сәйкес келеді;
5) дивидендтерді төлемін төлеуін бастау күні– 2013 жылдың 22 шілдесі;
6) дивидендтер тәртібі және төлеу түрі – Қоғамның кассасы немесек акция иелерінің банктік шоттарына қолма-қолсыз аудару арқылы орындалады.
Осы шешімнен туындайтын қажетті шараларын орындауы «Шымкентмай» АҚ атқарушы органына жутеледі.
5. «Шымкентмай» АҚ 2013 жылдың қаржылық есеп беруінің аудитін «KPMG Аудит» ЖШС аудиторлық ұйымына анықтап тапсыру.
6. «Шымкентмай» АҚ мен оның өкілетті тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акция иелерінің жолдаулары жоқтығы туралы ақпаратты жөнге алу.

 

 

 

Tel.: +7 7252 538382

E-mail: shymkentmay@donya.kz

     

 
МЕНЮ